25th Conference of the Estonian Statistical Society “Demographic processes in the Baltic Sea region in the 21st century”

The 25th Conference of the Estonian Statistical Society took place on 12–13 November 2013, in the Main Conference Hall of the National Library of Estonia. The theme of the conference was “Demographic Processes in the Baltic Sea Region in the 21st Century”. There were also several subtopics and many interesing presentations. You can see the programme and all the presentations from here.

Tiit Tammaru, Enel Pungas, Kristiina Kamenik and Kadi Mägi from the Centre of Migration and Urban Studies also made presentations at the conference. You can see the presentations here:

Tiit Tammaru „Emigration trends in Estonia”

Enel Pungas „Rahvus välismaale õppimise minemise kavatsuste mõjutajana”

Kristiina Kamenik „Vaba aja veetmise rahvuserinevused”

Kadi Mägi ,,Elukohasegregatsiooni mõju rahvusrühmade rände sihtkohtadele perioodil 2000-2010 toimunud Tallinnast väljarände näitel”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *