Tartu Ülikooli Rände- ja linnauuringute keskus (CMUS) koondab endas teadlasi, keda huvitab, kuidas oleks linnades toredam elada. Peamised uurimisvaldkonnad hõlmavad rännet, eluasemetingimusi ning inimestevahelisi suhteid asumites, linnaosades ning kuidas need haakuvad linnaplaneerimise ja –poliitikaga ning mõjutavad selle kaudu linnade arengut.

Linnad on peamised uuenduste loomise keskused ja majandusliku arengu mootorid, kus samal ajal on suurim sotsiaalne ebavõrdsus. Linnad on ka kirjud, neis kohtuvad pikaajalised elanikud, sisserändajad ja linnas vaid töötavad pendelrändajad, samuti väga erinevate oskuste, eelistuste ja elustiilidega inimesed.

CMUS ühendab rände, elukohamobiilsuse, elamu- ja naabruskonnamuutuste uurimisel:
• ühiskondlikud mõjutegurid nagu majanduses toimuvad muutused, eluasemepoliitika ja linnaplaneerimine;
• inimeste erinevate igapäevaelu valdkonnad nagu kool, töö, perekond ja vaba aeg.

Uurimistöös käsitleme lähemalt teemasid nagu siseränne, naabruskonnad ja ruumiline eraldatus ning eri rahvuste kohtumispaigad.