Category Archives: News

Eesti inimarengu aruanne 2016/17

Ilmus Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori Tiit Tammaru peatoimetatud ja 40 teadlase koostatud Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 „Eesti rändeajastul“ Eesti keeles 1. juunil 2017 ilmunud aruannet saab mugavalt veebis lugeda www.inimareng.ee Eesti inimarengu aruande 2016/2017 “Eesti rändeajastul” põhisõnumid: Heaolu … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Mari Nuga doktoritöö kaitsmine

Meie töörühma doktorant Mari Nuga kaitses 28. septembril doktoritööd teemal: “Soviet-era summerhouses On homes and planning in post-socialist suburbia” “Endised suvila- ja aianduskooperatiivid: kodud ja nende planeerimise probleemid postsotsialistlikus eeslinnas.” Juhendaja: Inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaa Oponent: Manchesteri ülikooli inimgeograafia professor … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Keskuse uus juht Daniel B. Hess

Tartu ülikooli rände- ja linnauuringute keskuse uus direktor on New Yorgi Buffalo ülikooli professor ja Tartu ülikooli linnaplaneerimise teadur Daniel B. Hess. Hess näeb, et tänu Eesti riigi väiksusele on keskuses tehtav teadustöö ühiskonna jaoks märkimisväärselt oluline. „Me oleme Danieliga … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Doktorant Kadi Mägi artikkel meedias

Kadi Mägi, Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru ja Maarten van Hami artikkel ilmus ajakirjas Demographic Research ning käsitleb eestlaste ja venelaste elukohavalikuid Tallinna linnas. Hiljuti avaldas Postimees sellel teadustööl põhineva pikema eestikeelse artikli: http://tehnika.postimees.ee/3759925/tallinn-muutub-tulevikus-venekeelsemaks Mägi et al. artikkel täismahus saadaval: http://www.demographic-research.org/volumes/vol34/41/34-41.pdf … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ameerika planeerimistudengid Tartus

Buffalo Ülikooli ja Alberti Osariigi Kolledzi planeerimise ja arhitektuuritudengid külastasid mai lõpus Eestit ja Tartu Ülikooli Geograafia osakonda. Grupi juhiks ja siinse tegevuse korraldajaks oli meie külalisteadur professor Daniel Hess. Külastati Tallinna, uuriti sealset planeerimise ja transpordikorraldust,käidi Narvas, Sillamäel, Kiviõlis … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Paneelelamud Pariisi eeslinnades

Linnaplaneerimise magistriprojekti raames meie töörühmas õppinud Coline Dalimier Lille 1 Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli (Prantsusmaa juhtiv teadusülikool) rääkis täna Pariisis eeslinnade tekkest, probleemidest ja lahendustest. Paneeleamualade uuendamine on keeruline, sest ehitusel on rohkesti kasutatud asbesti. Seetõttu on raske meelitada jõukamaid elanikke … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmus uus artikkel endiste suvilaalade planeerimisest!

Planning post-summurbia: From spontaneous pragmatism to collaborative planning? Mari Nuga, Pille Metspalu, Anette Org, Kadri Leetmaa Moravian Geographical Reports, 2015, 23(4), p 36-46 The possibilities to apply collaborative planning frameworks in formerly strictly planned areas that have experienced spontaneous transformations … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmus raamat segregatsioonist Euroopa pealinnades

“Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East Meets West” „Sotsiaalmajanduslik eraldatus Euroopa pealinnades. Ida kohtub läänega“ Routledge 2015 Toimetajad: Tiit Tammaru, Szymon Marcińczak, Maarten van Ham and Sako Musterd Kaks ja pool aastat tööd jõudis kaante vahele. 2013. aasta kevadel toimus … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmus artikkel Eesti noorte välismaale õppima asumise kavatsustest

Does Ethnicity Matter in Intentions to Study Abroad: Analysis of High School Students in Estonia Enel Pungas, Kadri Täht, Anu Realo and Tiit Tammaru   Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI:10.1080/1369183X.2015.1059739 Ajakirjas “Journal of Ethnic and Migration Studies” ilmus … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmus uus artikkel segregatsioonist Stockholmis

“Changing patterns of residential and workplace segregation in the Stockholm metropolitan area” Szymon Marcińczak, Tiit Tammaru, Magnus Strömgren & Urban Lindgren Urban Geography, 2015.  DOI: 10.1080/02723638.2015.1012364 Abstract: Immigrant–native segregation is present in the spaces in which individuals from different ethnic/racial groups … Continue reading

Posted in News | Leave a comment