Category Archives: News

Kadi Mägi doktoritöö kaitsmine 13. november 2018

Kadi Mägi kaitses 13. novembril doktoritööd “Ethnic residential segregation and integration of the Russian-speaking population in Estonia” (Venekeelse elanikkonna elukohasegregatsioon ja integratsioon Eestis) ning omandas filosoofiadoktori kraadi inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal. Juhendaja: vanemteadur Kadri Leetmaa (TÜ ÖMI) Oponent: professor Gideon … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Enel Pungase doktoritöö kaitsmine 13.november 2018

13. novembril 2018 kell 12.15 kaitses Enel Pungas TÜ senati saalis doktoritööd „Differences in Migration Intentions by Ethnicity and Education: The Case of Estonia“ (Rahvus ja haridus rändekavatsuste mõjuritena Eesti näitel) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal. Juhendaja: professor … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Külalisdoktorant töörühmas märts-juuni 2018

Rände- ja linnauuringute töörühma saabus kolmeks kuuks külalisdoktorant Oğuz Kuş İstanbuli Ülikoolist. Oğuz’i peamiseks uurimisteemaks on Süüria sõjapõgenike vastased vihakõned internetis (negatiivsed kommentaarid). Tekstikaeve meetodit kasutades uurib ta negatiivsete kommentaaride tausta ja sügavamaid põhjuseid. Kes ja kellele on sõjapõgenikud kõige … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Töörühma uus on juht Kadri Leetmaa

Järgmised kaks aastat on rände-ja linnauuringute töörühma juhiks inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaa. Kadri on töörühma liige alates 2005. aastast, kui alustas siin doktoriõpinguid. Praeguseks on Kadri olnud juhendajaks paljudele üliõpilastele ja hilisematele kolleegidele. Kadri soovib hoida töörühma kõrget akadeemilist taset … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Eesti inimarengu aruanne 2016/17

Ilmus Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori Tiit Tammaru peatoimetatud ja 40 teadlase koostatud Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 „Eesti rändeajastul“ Eesti keeles 1. juunil 2017 ilmunud aruannet saab mugavalt veebis lugeda www.inimareng.ee Eesti inimarengu aruande 2016/2017 “Eesti rändeajastul” põhisõnumid: Heaolu … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Mari Nuga doktoritöö kaitsmine

Meie töörühma doktorant Mari Nuga kaitses 28. septembril doktoritööd teemal: “Soviet-era summerhouses On homes and planning in post-socialist suburbia” “Endised suvila- ja aianduskooperatiivid: kodud ja nende planeerimise probleemid postsotsialistlikus eeslinnas.” Juhendaja: Inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaa Oponent: Manchesteri ülikooli inimgeograafia professor … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Keskuse uus juht Daniel B. Hess

Tartu ülikooli rände- ja linnauuringute keskuse uus direktor on New Yorgi Buffalo ülikooli professor ja Tartu ülikooli linnaplaneerimise teadur Daniel B. Hess. Hess näeb, et tänu Eesti riigi väiksusele on keskuses tehtav teadustöö ühiskonna jaoks märkimisväärselt oluline. „Me oleme Danieliga … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Doktorant Kadi Mägi artikkel meedias

Kadi Mägi, Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru ja Maarten van Hami artikkel ilmus ajakirjas Demographic Research ning käsitleb eestlaste ja venelaste elukohavalikuid Tallinna linnas. Hiljuti avaldas Postimees sellel teadustööl põhineva pikema eestikeelse artikli: http://tehnika.postimees.ee/3759925/tallinn-muutub-tulevikus-venekeelsemaks Mägi et al. artikkel täismahus saadaval: http://www.demographic-research.org/volumes/vol34/41/34-41.pdf … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ameerika planeerimistudengid Tartus

Buffalo Ülikooli ja Alberti Osariigi Kolledzi planeerimise ja arhitektuuritudengid külastasid mai lõpus Eestit ja Tartu Ülikooli Geograafia osakonda. Grupi juhiks ja siinse tegevuse korraldajaks oli meie külalisteadur professor Daniel Hess. Külastati Tallinna, uuriti sealset planeerimise ja transpordikorraldust,käidi Narvas, Sillamäel, Kiviõlis … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Paneelelamud Pariisi eeslinnades

Linnaplaneerimise magistriprojekti raames meie töörühmas õppinud Coline Dalimier Lille 1 Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli (Prantsusmaa juhtiv teadusülikool) rääkis täna Pariisis eeslinnade tekkest, probleemidest ja lahendustest. Paneeleamualade uuendamine on keeruline, sest ehitusel on rohkesti kasutatud asbesti. Seetõttu on raske meelitada jõukamaid elanikke … Continue reading

Posted in News | Leave a comment