Category Archives: News

Ameerika planeerimistudengid Tartus

Buffalo Ülikooli ja Alberti Osariigi Kolledzi planeerimise ja arhitektuuritudengid külastasid mai lõpus Eestit ja Tartu Ülikooli Geograafia osakonda. Grupi juhiks ja siinse tegevuse korraldajaks oli meie külalisteadur professor Daniel Hess. Külastati Tallinna, uuriti sealset planeerimise ja transpordikorraldust,käidi Narvas, Sillamäel, Kiviõlis … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Paneelelamud Pariisi eeslinnades

Linnaplaneerimise magistriprojekti raames meie töörühmas õppinud Coline Dalimier Lille 1 Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli (Prantsusmaa juhtiv teadusülikool) rääkis täna Pariisis eeslinnade tekkest, probleemidest ja lahendustest. Paneeleamualade uuendamine on keeruline, sest ehitusel on rohkesti kasutatud asbesti. Seetõttu on raske meelitada jõukamaid elanikke … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmus uus artikkel endiste suvilaalade planeerimisest!

Planning post-summurbia: From spontaneous pragmatism to collaborative planning? Mari Nuga, Pille Metspalu, Anette Org, Kadri Leetmaa Moravian Geographical Reports, 2015, 23(4), p 36-46 The possibilities to apply collaborative planning frameworks in formerly strictly planned areas that have experienced spontaneous transformations … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmus raamat segregatsioonist Euroopa pealinnades

“Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East Meets West” „Sotsiaalmajanduslik eraldatus Euroopa pealinnades. Ida kohtub läänega“ Routledge 2015 Toimetajad: Tiit Tammaru, Szymon Marcińczak, Maarten van Ham and Sako Musterd Kaks ja pool aastat tööd jõudis kaante vahele. 2013. aasta kevadel toimus … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmus artikkel Eesti noorte välismaale õppima asumise kavatsustest

Does Ethnicity Matter in Intentions to Study Abroad: Analysis of High School Students in Estonia Enel Pungas, Kadri Täht, Anu Realo and Tiit Tammaru   Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI:10.1080/1369183X.2015.1059739 Ajakirjas “Journal of Ethnic and Migration Studies” ilmus … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmus uus artikkel segregatsioonist Stockholmis

“Changing patterns of residential and workplace segregation in the Stockholm metropolitan area” Szymon Marcińczak, Tiit Tammaru, Magnus Strömgren & Urban Lindgren Urban Geography, 2015.  DOI: 10.1080/02723638.2015.1012364 Abstract: Immigrant–native segregation is present in the spaces in which individuals from different ethnic/racial groups … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Dr. Daniel B. Hess tuleb Eestisse paneelelamurajoone uurima

Jaanuaris 2016 ühineb Rände- ja linnauuringute töörühmaga kaheks aastaks New Yorgi teadlane Dr. Daniel B. Hess. Marie Curie stipendiumi toel tehtava uurimistöö põhieesmärgiks on leida ideid nõukogudeaegsete elamurajoonide tänapäevastamiseks ning võimalike uute arengute planeerimiseks. Paneelelamupiirkondade uuendamine on praeguse linnaplaneerimise üks põhiküsimusi – … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

“Mitmekesine Põhja-Tallinn” näituse avamine 02.12

Oled oodatud DIVERCITIES projekti raames läbi viidud fotokonkursi „Mitmekesine Põhja-Tallinn“ näituse avamisele 02. detsembril algusega kell 19 Kamamajas Põhja-Tallinnas. DIVERCITIES on Euroopa Komisjoni rahastatud 7. Raamprogrammi uurimisprojekt, mis hõlmab 14 Euroopa linna ning mida juhib meie hea koostööpartner prof. Ronald … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmusid kaks uut artiklit!

“Strategies to Cope with Shrinkage in the Lower End of the Urban Hierarchy in Estonia and Central Germany” Kadri Leetmaa, Agnes Kriszan, Mari Nuga & Joachim Burdack (2015). European Planning Studies, 23(1), Special Issue: Responding to Tough Times: Policy and … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ilmus uus artikkel etnilisest eristumisest vaba aja tegevustes

“Ethnic segmentation in leisure time activities in Estonia” Kristiina Kamenik, Tiit Tammaru, Ott Toomet Leisure Studies, published online July 22 http://www.tandfonline.com/eprint/3YTWJWK2x5cuD85gSPZb/full This paper examines the differences between the leisure time activities of members of the minority and majority populations of Estonia. … Continue reading

Posted in News | Leave a comment