Dr. Daniel B. Hess tuleb Eestisse paneelelamurajoone uurima

Jaanuaris 2016 ühineb Rände- ja linnauuringute töörühmaga kaheks aastaks New Yorgi teadlane Dr. Daniel B. Hess. Marie Curie stipendiumi toel tehtava uurimistöö põhieesmärgiks on leida ideid nõukogudeaegsete elamurajoonide tänapäevastamiseks ning võimalike uute arengute planeerimiseks. Paneelelamupiirkondade uuendamine on praeguse linnaplaneerimise üks põhiküsimusi – nõukogude korrusmajade piirkonnad vajavad põhjalikku uurimist, et säilitada atraktiivsus elupaigana ning rahvastiku sotsiaalne mitmekesisus.

Dr. Hess viib uuringuid läbi Eestis, Lätis ja Leedus – paneelelamupiirkondade ajalooline analüüs, intervjuud planeerijatega ning soovitused piirkondade arendamiseks ja säilitamiseks tulevikus.

Hess’i siinse töö juhendajaks on Professor Tiit Tammaru.

Rohkem infot:

http://www.buffalo.edu/ubreporter/research/news.host.html/content/shared/university/news/ub-reporter-articles/stories/2015/04/hess_fellowship_baltics.detail.html

https://www.ut.ee/et/uudised/new-yorgi-teadlane-tuleb-eestisse-magalarajoone-uurima

Töörühma eelnev koostöö Daniel B. Hess’iga:

Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru, Daniel Baldwin Hess (2015). Preferences Toward Neighbor Ethnicity and Affluence: Evidence from an Inherited Dual Ethnic Context in Post-Soviet Tartu. Annals of the Association of American Geographers, 105(1), 162 – 182.

Hess, Daniel B.; Tammaru, Tiit; Leetmaa, Kadri (2012). Ethnicdifferences in housing in post-Soviet Tartu, Estonia. Cities, 29(5), 327 – 333

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.