Ilmus raamat segregatsioonist Euroopa pealinnades

“Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East Meets West”

„Sotsiaalmajanduslik eraldatus Euroopa pealinnades. Ida kohtub läänega“

Routledge 2015

Toimetajad: Tiit Tammaru, Szymon Marcińczak, Maarten van Ham and Sako Musterd

Kaks ja pool aastat tööd jõudis kaante vahele. 2013. aasta kevadel toimus meie inimgeograafia õppetooli põhigranti “Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng” osana rahvusvaheline seminar, millest kasvas välja Euroopa linnade võrdlev segregatsiooni analüüs.

Raamatus on võrreldud 13 Euroopa linna (Madridi, Milano, Tallinna, Londoni, Stockholmi, Viini, Ateena, Amsterdami, Budapesti, Riia, Vilniuse, Praha ja Oslo) olukorda aastatel 2000 ja 2011 ning selgub, et ühe erandina (Amsterdam) kasvab segregatsioon kõikides teistes uuringusse kaasatud Euroopa linnades. Sotsiaal-ruumiline kihistumine vähendab linnade konkurentsivõimet ning suurendab linnades sotsiaalse rahutuse tõenäosust.

Kuigi kihistumine kasvab, on protsess siiski kõigis linnades erinev ja sõltub vastava piirkonna individuaalsetest teguritest. Olulised mõjutajad on linna globaalne tähtsus, sisserände ulatus ja olemus ning linna ruumi- ja eluasemepoliitikad. Sageli võib roll olla ka rahvusel, näiteks Tallinn, kus ruumiline segregatsioon kasvas uuritud linnadest kõige enam ning selle oluliseimaks põhjuseks on loetud sotsiaalsete ja rahvuslike ebavõrduste üha suurenevat kattumist.

Uurimust rahastas Eesti teadusagentuur, sihtasutus Eesti teadusfond ja Euroopa teadusnõukogu.

Samal teemal:

Intervjuu professor Tiit Tammaruga: ERR Novaator -uuring kaardistas süveneva ruumilise eraldatuse

Intervjuu inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaaga: ERR Novaator – koolisüsteem on võti sotsiaalse läbikäimise suurendamiseks

EPL artikkel “Miks on Tallinnas nii palju ruumilist ebavõrdsust?”

TÜ pressiteade: http://www.ut.ee/et/uudised/uuring-kasvav-sissetulekute-erinevus-suurendab-ruumilist-eraldatust-euroopa-linnades

Kirjastuse info: https://www.routledge.com/products/9781138794931

 

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.