Keskuse uus juht Daniel B. Hess

Tartu ülikooli rände- ja linnauuringute keskuse uus direktor on New Yorgi Buffalo ülikooli professor ja Tartu ülikooli linnaplaneerimise teadur Daniel B. Hess. Hess näeb, et tänu Eesti riigi väiksusele on keskuses tehtav teadustöö ühiskonna jaoks märkimisväärselt oluline.

TÜ rektor Volli Kalm ja Daniel B. Hess Foto: Andres Tennus / TÜ

„Me oleme Danieliga juba mitu aastat edukalt koostööd teinud,“ ütles senine keskuse direktor professor Tiit Tammaru. „Meil oli väga hea meel, kui ta sai Tartu ülikoolis teadustöö tegemiseks Euroopa Komisjonilt prestiižse Marie Skłodowska-Curie stipendiumi, mis on võimaldanud meil teaduskoostöö viia kõrgemale ja konkurentsivõimelisemale tasemele.“

Hess otsustas keskusega liituda tänu selle väga heale rahvusvahelisele mainele. „Mulle teeb head meelt keskuse teadustöö suurepärane kvaliteet,“ ütles Hess. „Meie meeskond on noor ja energiline. Praegu on käimas viis suurt Euroopa Liidu rahastatavat projekti, mis tegelevad mobiilsuse, eraldatuse ja planeeringu erinevate külgedega. Eesti on väike riik ning tänu sellele on teadlased tihedalt seotud otsuste tegijatega, muutes nii teadustöö ühiskonna jaoks märkimisväärselt oluliseks.“

Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on Daniel Hessi ametisse määramisega väga rahul. „Tartu ülikooli üks olulisemaid arengueesmärke on suurendada rahvusvahelist nähtavust. Hess on esimene Marie Skłodowska-Curie stipendiaat Tartu ülikoolis, kes on siia tulnud väljastpoolt Euroo

pa Liitu. Tervitame teda rände- ja linnauuringute keskuse uue direktori ametikohal ja soovime, et tema Tartus veedetud aeg oleks tulemusrikas.“

Hess on New Yorgi Buffalo ülikooli arhitektuuri ja linnaplaneeringu osakonna professor. Tema teadustöö Eestis keskendub suurte korterelamurajoonide kujunemisele, arendamisele ja planeerimisega seotud probleemidele. Hessi uurimistöö eesmärk on leida lahendusi, kuidas nõukogude-aegseid elamupiirkondi ümber kujundada ja planeerida.

Lisainfo, TÜ rände- ja linnauuringute keskuse direktor
daniel.baldwin.hess@ut.ee

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.