Külalisdoktorant töörühmas märts-juuni 2018

Rände- ja linnauuringute töörühma saabus kolmeks kuuks külalisdoktorant Oğuz Kuş İstanbuli Ülikoolist.

Oğuz’i peamiseks uurimisteemaks on Süüria sõjapõgenike vastased vihakõned internetis (negatiivsed kommentaarid). Tekstikaeve meetodit kasutades uurib ta negatiivsete kommentaaride tausta ja sügavamaid põhjuseid. Kes ja kellele on sõjapõgenikud kõige rohkem vastukarva ning mis seda põhjustab.

Eesti külastusega soovib ta suurendada oma teoreetilisi teadmisi sisserändajate kohta ning luua dialoogi kohalikul tasemel.

Oğuz Kuş’iga saab kontakti: oguz.kus@istanbul.edu.tr  või Vanemuise 46 ruum 242.

 

 

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.