Planeerimiskonverents 2019 „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“

Hea Eesti planeerijate ja ruumist mõtlejate kogukond!

Ootame Teid kõiki taas Tartusse arutlema Eesti elukeskkonna planeerimise kõige intrigeerivamate küsimuste üle.

V Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“ toimub 7.-8. novembril Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

 

Kava on leitav ja registreerida saab konverentsi kodulehel: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Osalustasu on soodsam 9. oktoobrini.

Suur tänu neile, kes on juba registreerinud. Jagage konverentsiinfot kindlasti oma võrgustikes ja kogukondades.

Juubelikonverentsi peaesinejad on:

  • Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor, avalikule ruumile keskenduva Eesti inimarengu aruande 2019/20 peatoimetaja.

Avaettekanne 7.novembril „Meie ühine ruum – Eesti ruumiline arengutee“.

  • Andres Sevtšuk, Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi teadlane.

Peaettekanne 8. novembril „Avaliku ruumi ja liikumisviiside seosed“ .

Lisaks on konverentsi kavas 12 teemasessiooni uutest üldplaneeringutest, avaliku ruumi kvaliteedist, transpordi pikaajalistest planeerimisest, targast linnast ja maast, tehnoloogia arengu mõjust, kaasamisest linna- ja regionaalplaneerimises, planeerimise kaasaegsest metoodikast, ruumiplaneerimise ja turvalisuse seostest, Eesti regioonide arenguväljavaadetest ja paljust muust.

Konverentsi raames toimuvad huvilistele Tartu ekskursioonid: „Tartu kesklinna külmajaam“, „Tähepargi ja Riia kvartali uued arenduspiirkonnad“, „Tänavakunst Tartus – mõtlemiseks linnaplaneerijale“ ja „Poollooduslikud maastikud linnas“.

Osalema ootame kõiki kelle töö ja huvi seondub ruumiotsuste tegemisega. Traditsiooniliselt on meiega linna- ja regionaalplaneerimisega tegelevad teadlased, ettevõtjad ja praktikud. Oodatud on ka teiste eluvaldkondade esindajad ja aktiivsed ruumist mõtlejad.

Konverentsi peakorraldajateks on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing. Konverentsi toetavad Tartu Ülikool, EL URBACT programm, Rahandusministeerium, Tartu Linnavalitsus, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Eesti Maastikuarhitektide Liit.

Info

Koduleht: planeerimiskonverents.ut.ee

Email: planeerimiskonverents@ut.ee

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.