Kadri Leetmaa, PhD, inimgeograafia vanemteadur

Kadri Leetmaa
Töörühma juht
Inimgeograafia vanemteadur

Linna sotsiaal- ja rahvastikugeograafia, etniline segregatsioon, siseränne, eluasememobiilsus ja -eelistused, linnaplaneerimine, kahanevad linnad, post-sotsialistlikud linnad

Tel: +372 5569 4019
Email: kadri.leetmaa@ut.ee
Googlescholar, ResearchGate

Tiit Tammaru, PhD, linna- ja rahvastikugeograafia professor

Tiit Tammaru
Linna- ja rahvastikugeograafia professor

Välisränne, siseränne, diasporaad, ees- ja vastulinnastumine, töö- ja eluasememobiilsus, etniline ja sotsiaalmajanduslik segregatsioon

Tel: + 372 505 7331
Email: tiit.tammaru@ut.ee
Google Scholar, ResearchGate, Kodulehekülg

Anneli Kährik, PhD, linnaplaneerimise vanemteadur

Anneli Kährik
Linnaplaneerimise vanemteadur

Linnageograafia, linnaplaneerimine, linnade areng, eluasemegeograafia ja –valikud, sotsiaalgeograafia

Telefon: +372 524 6218
Email: anneli.kahrik@ut.ee
ResearchGate


Kadi Kalm, PhD, nooremteadur

Kadi Kalm

Nooremteadur

Etniline segregatsioon, siseränne

Tel: +372 5855 9937
Email: kadi.kalm@ut.ee

Leen Rahnu, PhD, Inimgeograafia teadur

Leen Rahnu
Inimgeograafia teadur

Ühiskonna ja rahvastiku demograafilised muutused Eestis ja Euroopas, partnerlussuhted ja perekonnamuutused ja kooseludünaamika.

Email: leen.rahnu@tlu.ee

Pille Metspalu, doktorant

Pille Metspalu

Doktorant

Planeerimisteooriad, eeslinnade planeeringud, eluasemekeskkonnad ja linnaplaneerimine, sotsialistlik ja postsotsilaistlik linnaplaneerimine

Email: pille@hendrikson.ee


Ingmar Pastak, doktorant

Ingmar Pastak

Doktorant

Linnapiirkondade taaselustumine, linnade arengu juhtimine, naabruskondade arenemine, sotsiaal-ruumiline ebavõrdsus, linnade mitmekesisus

Email: ingmar.pastak@ut.ee

Johanna Pirrus, doktorant

Johanna Pirrus

Doktorant

Kaasav planeerimine, linnade arengu juhtimine naabruskondade arenemine, linnaline mitmekesisus

Tel: +372 5560 8952
Email: jholv@ut.ee

Karin Kangur, doktorant

Karin Kangur

Doktorant

Soome segregatsioon, eestlased Soomes

Email: karin.kangur@ut.ee

Kati Kadarik

Kati KadarikMuutused siselinnas, gentrifikatsioon, segregatsioon, integratsioon, eluaseme-eelistused, eluasememobiilsus

Email: kati.kadarik@ibf.uu.se

Keiu Telve, Phd

Keiu Telve

PhD

piiriülene pendelränne, meeste ränne, mobiilsus ja selle mõju pereelule, hargmaisus

E-mail: ktelve@ut.ee

Annika Väiko, MSc, inimgeograafia tehnik

Annika Väiko

MSc, inimgeograafia tehnik

Email: annika.vaiko@ut.ee