Kadri Leetmaa, PhD, inimgeograafia vanemteadur

Kadri Leetmaa
Töörühma juht
Inimgeograafia vanemteadur

Linna sotsiaal- ja rahvastikugeograafia, etniline segregatsioon, siseränne, eluasememobiilsus ja -eelistused, linnaplaneerimine, kahanevad linnad, post-sotsialistlikud linnad

Tel: +372 5569 4019
Email: kadri.leetmaa@ut.ee
Googlescholar, ResearchGate

Tiit Tammaru, PhD, linna- ja rahvastikugeograafia professor

Tiit Tammaru
Linna- ja rahvastikugeograafia professor

Välisränne, siseränne, diasporaad, ees- ja vastulinnastumine, töö- ja eluasememobiilsus, etniline ja sotsiaalmajanduslik segregatsioon

Tel: + 372 505 7331
Email: tiit.tammaru@ut.ee
Google Scholar, ResearchGate, Kodulehekülg

Anneli Kährik, PhD, linnaplaneerimise vanemteadur

Anneli Kährik
Linnaplaneerimise vanemteadur

Linnageograafia, linnaplaneerimine, linnade areng, eluasemegeograafia ja –valikud, sotsiaalgeograafia

Telefon: +372 524 6218
Email: anneli.kahrik@ut.ee
ResearchGate


Leen Rahnu, PhD, Inimgeograafia teadur

Leen Rahnu
Inimgeograafia teadur

Ühiskonna ja rahvastiku demograafilised muutused Eestis ja Euroopas, partnerlussuhted ja perekonnamuutused ja kooseludünaamika.

Email: leen.rahnu@tlu.ee
Daniel B. Hess, PhD, professor, Marie Curie teadur


Daniel B. Hess, PhD, dotsent Buffalo Ülikoolis, Marie Curie teadur


Daniel B. Hess
Linna- ja regionaalplaneerimise õppetooli juht, Buffalo Ülikool, New York.

Linnaplaneerimine, nõukogude ajastu korterelamupiirkonnad

Email: dbhess@buffalo.edu
Googlescholar, ResearchGate

Enel Pungas, doktorant

Enel Pungas

Doktorant

Ida-Lääne ränne, haridus

Email: enel.pungas@eesti.ee

Pille Metspalu, doktorant

Pille Metspalu

Doktorant

Planeerimisteooriad, eeslinnade planeeringud, eluasemekeskkonnad ja linnaplaneerimine, sotsialistlik ja postsotsilaistlik linnaplaneerimine

Email: pille@hendrikson.ee


Kristiina Kukk, doktorant

Kristiina Kukk

Doktorant

Ajakasutuse uuringud, etniline segregatsioon

Email: kristiina.kukk@norstat.ee

Kati Kadarik, doktorant

Kati Kadarik

Doktorant Eluaseme ja Linnauuringute Instituudis, Uppsala Ülikoolis

Muutused siselinnas, gentrifikatsioon, segregatsioon, integratsioon, eluaseme-eelistused, eluasememobiilsus

Tel: +46 765654352
Email: kati.kadarik@ibf.uu.se

Kadi Mägi, doktorant

Kadi Mägi

Doktorant

Etniline segregatsioon, siseränne

Tel: +372 5855 9937
Email: kadimagi6@gmail.com

Ingmar Pastak, doktorant

Ingmar Pastak

Doktorant

Linnapiirkondade taaselustumine, linnade arengu juhtimine, naabruskondade arenemine, sotsiaal-ruumiline ebavõrdsus, linnade mitmekesisus

Email: ingmar.pastak@ut.ee

Johanna Holvandus, doktorant

Johanna Holvandus

Doktorant

Kaasav planeerimine, linnade arengu juhtimine naabruskondade arenemine, linnaline mitmekesisus

Tel: +372 5560 8952
Email: jholv@ut.ee

Keiu Telve, doktorant

Keiu Telve

Doktorant

piiriülene pendelränne, meeste ränne, mobiilsus ja selle mõju pereelule, hargmaisus

E-mail: ktelve@ut.ee

Annika Väiko, MSc, inimgeograafia tehnik

Annika Väiko

MSc, inimgeograafia tehnik

Email: annika.vaiko@ut.ee