Inimesed

Rände- ja linnauuringute töörühm 2016

Daniel B. Hess, PhD, professor, Marie Curie teadur


Daniel B. Hess, PhD, dotsent Buffalo Ülikoolis, Marie Curie teadur


Daniel B. Hess
Töörühma juht

Linnaplaneerimise külalisteadur Tartu Ülikoolis (2016 kuni 2018).
Linna- ja regionaalplaneerimise dotsent, Buffalo Ülikool, New York.


Linnaplaneerimine, nõukogude ajastu korterelamupiirkonnad

Email: dbhess@buffalo.edu
Googlescholar, ResearchGate

Tiit Tammaru, PhD, linna- ja rahvastikugeograafia professor

Tiit Tammaru

Linna- ja rahvastikugeograafia professor

Sisse- ja väljaränne, siseränne, diasporaad, ees- ja vastulinnastumine, töö- ja eluasememobiilsus, etniline ja sotsiaalmajanduslik segregatsioon

Tel: + 372 505 7331
Email: tiit.tammaru@ut.ee
Google Scholar, ResearchGate, Kodulehekülg

Anneli Kährik, PhD, inimgeograafia teadur

Anneli Kährik

Inimgeograafia teadur
EU FP7 Marie Curie teadur Eluaseme ja Linnauuringute Instituudis, Uppsala Ülikoolis
(mai 2013 – aprill 2015)

Linnageograafia, linnaplaneerimine, linnade areng, eluasemegeograafia ja –valikud, sotsiaalgeograafia

Telefon: +372 524 6218
Email: anneli.kahrik@ut.ee
ResearchGate


Kadri Leetmaa, PhD, inimgeograafia teadur

Kadri Leetmaa

Inimgeograafia teadur

Linna sotsiaalgeograafia, rahvastikugeograafia, etniline segregatsioon, etniliste rühmade kohtumispaigad linnas, siseränne, eluasememobiilsus, eluaseme-eelistused, eeslinnastumine, linnaplaneerimine, kahanevad linnad, post-sotsialistlikud linnad

Tel: +372 5569 4019
Email: kadri.leetmaa@ut.ee
Googlescholar, ResearchGate

Leen Rahnu, PhD, Inimgeograafia teadur

Leen Rahnu

Inimgeograafia teadur
Ühiskonna ja rahvastiku demograafilised muutused Eestis ja Euroopas, partnerlussuhted ja perekonnamuutused ja kooseludünaamika.

Email: leen.rahnu@tlu.ee

Ott Toomet, PhD, teadur, TÜ majandusteaduskond

Ott Toomet

Teadur, Tartu Ülikooli majandusteaduskond

Diskrimineerimine, sotsiaalsed võrgustikud, etniline segregatsioon, sotsiaalsed interaktsioonid, ökonomeetria

Tel: +372 5626 6554
Email: otoomet@ut.ee
Googlescholar, ResearchGate

Enel Pungas, doktorant

Enel Pungas

Doktorant

Ida-Lääne ränne, haridus

Email: enel.pungas@eesti.ee

Pille Metspalu, doktorant

Pille Metspalu

Doktorant

Planeerimisteooriad, eeslinnade planeeringud, eluasemekeskkonnad ja linnaplaneerimine, sotsialistlik ja postsotsilaistlik linnaplaneerimine

Email: pille@hendrikson.ee


Kristiina Kamenik, doktorant

Kristiina Kamenik

Doktorant

Ajakasutuse uuringud, etniline segregatsioon

Email: kristiina.kamenik@gmail.com

Kati Kadarik, doktorant

Kati Kadarik

Doktorant Eluaseme ja Linnauuringute Instituudis, Uppsala Ülikoolis

Muutused siselinnas, gentrifikatsioon, segregatsioon, integratsioon, eluaseme-eelistused, eluasememobiilsus

Tel: +46 765654352
Email: kati.kadarik@ibf.uu.se

Kadi Mägi, doktorant

Kadi Mägi

Doktorant

Etniline segregatsioon, siseränne

Tel: +372 5855 9937
Email: kadimagi6@gmail.com

Ingmar Pastak, doktorant

Ingmar Pastak

Doktorant

Linnapiirkondade taaselustumine, linnade arengu juhtimine, naabruskondade arenemine, sotsiaal-ruumiline ebavõrdsus, linnade mitmekesisus

Email: ingmar.pastak@gmail.com

Johanna Holvandus, doktorant

Johanna Holvandus

Doktorant

Kaasav planeerimine, linnade arengu juhtimine naabruskondade arenemine, linnaline mitmekesisus

Tel: +372 5560 8952
Email: jholv@ut.ee

Keiu Telve, doktorant

Keiu Telve

Doktorant

piiriülene pendelränne, meeste ränne, mobiilsus ja selle mõju pereelule, hargmaisus

E-mail: ktelve@ut.ee

Annika Väiko, MSc, inimgeograafia tehnik

Annika Väiko

MSc, inimgeograafia tehnik

Email: annika.vaiko@ut.ee