Rahvusvahelistes ajakirjades ilmunud artiklid:

Avaldatud 2012-2015

Avaldatud 2009-2011

Avaldatud 2007-2008

Kaitstud:

Doktoritööd

Töörühma liikmete juhendatud magistri– ja bakalaureusetööd