Väitekirjad

Tiit Tammaru (2001, Tartu Ülikoolis), Linnastumine ja linnade kasv Eestis nõukogude aastatel (Urbanisation and Urban Growth in Estonia During the Soviet Period) (juhendaja Örjan Sjöberg).

Anneli Kährik (2006, Tartu Ülikoolis), Socio-spatial residential segregation in post-socialist cities: the case of Tallinn, Estonia (juhendajad Jussi Sakari Jauhiainen ja Tiit Tammaru).

Kadri Leetmaa (2008, Tartu Ülikoolis), Residential suburbanisation in the Tallinn metropolitan area (juhendaja Tiit Tammaru).

Ülle Marksoo (2011, Tartu Ülikoolis), Long-term unemployment and its regional disparieties in Estonia (juhendaja Tiit Tammaru).

Kristi Anniste (2014, Tartu Ülikoolis), East-West migration in Europe: The case of Estonia after regaining independence (juhendaja Tiit Tammaru).

Mari Nuga (2016, Tartu Ülikoolis), “Soviet-era summerhouses On homes and planning in post-socialist suburbia” (Endised suvila- ja aianduskooperatiivid: kodud ja nende planeerimise probleemid postsotsialistlikus eeslinnas) (juhendaja Kadri Leetmaa)