Mobiilsus, segregatsioon ja naabruskonnamuutused 2013

Seminari programm

Pildid

Ettekanded: 

1. TEEMA: Eluasemesegregatsioon ja naabruskonnamuutused: kogemused lääneriikidest.

 Sako_Musterd

Roger_Andersson

2. TEEMA:Eluasemesegregatsioon ja naabruskonnamuutused: kogemused Ida-Euroopast.

Zoltán_Kovács 

Tiit_Tammaru

3. TEEMA: Eluasememboiilsus ja sotsiaalne linnakeskkond

 Maarten_van_Ham

 Patrick_Laube

Martin_Ouředníček

Anneli_Kährik_Kati_Kadarik

4. TEEMA: Etniline segregatsioon ja tegevusruumid

Donggen Wang, Yiohong Yuan Wang, D., F. Li, and Y. Chai. 2012. Activity Spaces and Sociospatial Segregation in Beijing. Urban Geography 33 (2): 256–77. 

Siiri_Silm_Rein_Ahas

Kristiina_Kamenik

Veronika_Mooses

5. TEEMA: Eluasemedünaamika ja linnade jätkusuutlikkus

Annegret_Haase

Antti_Roose_Ain_Kull

Maris_Berzins

Yihong_Yuan

6. TEEMA: Etniliste rühmade sotsiaalsed kokkupuuted ja mobiilsus

Kerli_Myyrisepp

Ott_Toomet

Kadri_Leetmaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>