Ameerika planeerimistudengid Tartus

Buffalo Ülikooli ja Alberti Osariigi Kolledzi planeerimise ja arhitektuuritudengid külastasid mai lõpus Eestit ja Tartu Ülikooli Geograafia osakonda. Grupi juhiks ja siinse tegevuse korraldajaks oli meie külalisteadur professor Daniel Hess. Külastati Tallinna, uuriti sealset planeerimise ja transpordikorraldust,käidi Narvas, Sillamäel, Kiviõlis ning veedeti nädal Tartus õppetööd tehes.

Tartu Ülikooli Geograafia osakonnas töötasid tudengid Tartu kesklinna planeerimisprojektidega, korraldati 48-tunnine planeerimisvõistlus. Planeerimisprojektide tulemusena valmisid Tartu kesklinna uuenduslikud kavandid, mida esitleti Tartu Linnavalitsuses.

Professor Hess ja tudengid Narvas.

Planeerimisprojektide valmistamine Tartu Ülikooli Geograafia osakonnas.

Tartu kesklinna uuendamise projektide esitlus Tartu Linnavalituses.

Posted in News | Leave a comment

Paneelelamud Pariisi eeslinnades

Linnaplaneerimise magistriprojekti raames meie töörühmas õppinud Coline Dalimier Lille 1 Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli (Prantsusmaa juhtiv teadusülikool) rääkis täna Pariisis eeslinnade tekkest, probleemidest ja lahendustest. Paneeleamualade uuendamine on keeruline, sest ehitusel on rohkesti kasutatud asbesti. Seetõttu on raske meelitada jõukamaid elanikke ning renoveerimistööd on väga kallid. Huvilised saavad vaadata ettekande slaide siit.

Posted in News | Leave a comment

Ilmus uus artikkel endiste suvilaalade planeerimisest!

Planning post-summurbia: From spontaneous pragmatism to collaborative planning?

Mari Nuga, Pille Metspalu, Anette Org, Kadri Leetmaa

Moravian Geographical Reports, 2015, 23(4), p 36-46

The possibilities to apply collaborative planning frameworks in formerly strictly planned areas that have experienced spontaneous transformations since the demise of the Soviet Union are examined in this paper. The enquiry is based on a case study of the Tartu region in Estonia, former socialist summerhouse settlements (‘summurbia’), which are experiencing a transition towards permanent residence resulting in a new yearround form of suburbia. Both the residents and local planning authorities were interviewed in order to understand the prevailing planning and building activities, as well as the social relations between these stakeholders. The collaborative planning process is then elaborated by exploring the social dynamics and learned practices of the local residents.

  • summerhouses, suburbanization, pragmatic planning, collaborative planning, Tartu, Estonia

Artikkel saadaval: http://www.geonika.cz/EN/research/ENMgr/MGR_2015_04.pdf

Posted in News | Leave a comment

Ilmus raamat segregatsioonist Euroopa pealinnades

“Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East Meets West”

„Sotsiaalmajanduslik eraldatus Euroopa pealinnades. Ida kohtub läänega“

Routledge 2015

Toimetajad: Tiit Tammaru, Szymon Marcińczak, Maarten van Ham and Sako Musterd

Kaks ja pool aastat tööd jõudis kaante vahele. 2013. aasta kevadel toimus meie inimgeograafia õppetooli põhigranti “Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng” osana rahvusvaheline seminar, millest kasvas välja Euroopa linnade võrdlev segregatsiooni analüüs.

Raamatus on võrreldud 13 Euroopa linna (Madridi, Milano, Tallinna, Londoni, Stockholmi, Viini, Ateena, Amsterdami, Budapesti, Riia, Vilniuse, Praha ja Oslo) olukorda aastatel 2000 ja 2011 ning selgub, et ühe erandina (Amsterdam) kasvab segregatsioon kõikides teistes uuringusse kaasatud Euroopa linnades. Sotsiaal-ruumiline kihistumine vähendab linnade konkurentsivõimet ning suurendab linnades sotsiaalse rahutuse tõenäosust.

Kuigi kihistumine kasvab, on protsess siiski kõigis linnades erinev ja sõltub vastava piirkonna individuaalsetest teguritest. Olulised mõjutajad on linna globaalne tähtsus, sisserände ulatus ja olemus ning linna ruumi- ja eluasemepoliitikad. Sageli võib roll olla ka rahvusel, näiteks Tallinn, kus ruumiline segregatsioon kasvas uuritud linnadest kõige enam ning selle oluliseimaks põhjuseks on loetud sotsiaalsete ja rahvuslike ebavõrduste üha suurenevat kattumist.

Uurimust rahastas Eesti teadusagentuur, sihtasutus Eesti teadusfond ja Euroopa teadusnõukogu.

Samal teemal:

Intervjuu professor Tiit Tammaruga: ERR Novaator -uuring kaardistas süveneva ruumilise eraldatuse

Intervjuu inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaaga: ERR Novaator – koolisüsteem on võti sotsiaalse läbikäimise suurendamiseks

EPL artikkel “Miks on Tallinnas nii palju ruumilist ebavõrdsust?”

TÜ pressiteade: http://www.ut.ee/et/uudised/uuring-kasvav-sissetulekute-erinevus-suurendab-ruumilist-eraldatust-euroopa-linnades

Kirjastuse info: https://www.routledge.com/products/9781138794931

 

Posted in News | Leave a comment

Ilmus artikkel Eesti noorte välismaale õppima asumise kavatsustest

Does Ethnicity Matter in Intentions to Study Abroad: Analysis of High School Students in Estonia

Enel Pungas, Kadri Täht, Anu Realo and Tiit Tammaru  

Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI:10.1080/1369183X.2015.1059739

Ajakirjas “Journal of Ethnic and Migration Studies” ilmus artikkel gümnaasiumilõpetajate välisamaale õppima asumise kavatsustest. Tulemustest selgus, et eestlastest koolilõpetajate seas on välismaale õppima siirdumise soov oluliselt väiksem kui vähemuste seas. Veel olulisem on aga kooli õppekeele mõju ehk nõukaajast pärit ja tänaseni tuliseid vaidlusi tekitav Eesti kakskeelne koolisüsteem seondub noorte väga erinevate elupüüdlustega.

Inglisekeelne kokkuvõte:

This paper examines factors that shape intentions to study abroad. Previous research highlights the importance of various forms of capital—human, economic, social, cultural, and mobility capital—as well as personality traits in the formation of the intention to complete education in foreign countries. Our specific focus is on ethnic differences in going to study abroad. The data comes from a representative survey of high school graduates in Estonia. We apply multilevel binary regression in order to capture both individual and school effects in the formation of study intentions. Our key findings reveal, first, that there exist significant ethnic differences in the willingness to continue studies abroad despite controlling for individual characteristics, including various forms of capital and personality traits. Second, ethnic differences disappear once we control for the study language of the school. The institutional context thus plays an important role in the formation of ethnic differences in educational aspirations.

Ligipääs: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2015.1059739#abstract

Posted in News | Leave a comment

Ilmus uus artikkel segregatsioonist Stockholmis

“Changing patterns of residential and workplace segregation in the Stockholm metropolitan area”

Szymon Marcińczak, Tiit Tammaru, Magnus Strömgren & Urban Lindgren

Urban Geography, 2015.  DOI: 10.1080/02723638.2015.1012364

Abstract: Immigrant–native segregation is present in the spaces in which individuals from different ethnic/racial groups practice their everyday lives; interact with others and develop their ethnic, social and spatial networks. The overwhelming majority of academic research on immigrant segregation has focused on the residential domain, thus largely overlooking other arenas of daily interaction. The present study contributes to the emerging literature on immigrant residential and workplace segregation by examining changes in patterns of residential and workplace segregation over time. We draw our data from the Stockholm metropolitan region, Sweden’s main port of entry for immigrants. The results suggest a close association between residential and workplace segregation. Immigrant groups that are more segregated at home are also more segregated in workplace neighborhoods. More importantly, we found that a changing segregation level in one domain tends to involve a similar trend in the other domain.

Online juurdepääs: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723638.2015.1012364

Posted in News | Leave a comment

Dr. Daniel B. Hess tuleb Eestisse paneelelamurajoone uurima

Jaanuaris 2016 ühineb Rände- ja linnauuringute töörühmaga kaheks aastaks New Yorgi teadlane Dr. Daniel B. Hess. Marie Curie stipendiumi toel tehtava uurimistöö põhieesmärgiks on leida ideid nõukogudeaegsete elamurajoonide tänapäevastamiseks ning võimalike uute arengute planeerimiseks. Paneelelamupiirkondade uuendamine on praeguse linnaplaneerimise üks põhiküsimusi – nõukogude korrusmajade piirkonnad vajavad põhjalikku uurimist, et säilitada atraktiivsus elupaigana ning rahvastiku sotsiaalne mitmekesisus.

Dr. Hess viib uuringuid läbi Eestis, Lätis ja Leedus – paneelelamupiirkondade ajalooline analüüs, intervjuud planeerijatega ning soovitused piirkondade arendamiseks ja säilitamiseks tulevikus.

Hess’i siinse töö juhendajaks on Professor Tiit Tammaru.

Rohkem infot:

http://www.buffalo.edu/ubreporter/research/news.host.html/content/shared/university/news/ub-reporter-articles/stories/2015/04/hess_fellowship_baltics.detail.html

https://www.ut.ee/et/uudised/new-yorgi-teadlane-tuleb-eestisse-magalarajoone-uurima

Töörühma eelnev koostöö Daniel B. Hess’iga:

Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru, Daniel Baldwin Hess (2015). Preferences Toward Neighbor Ethnicity and Affluence: Evidence from an Inherited Dual Ethnic Context in Post-Soviet Tartu. Annals of the Association of American Geographers, 105(1), 162 – 182.

Hess, Daniel B.; Tammaru, Tiit; Leetmaa, Kadri (2012). Ethnicdifferences in housing in post-Soviet Tartu, Estonia. Cities, 29(5), 327 – 333

Posted in News | Leave a comment

“Mitmekesine Põhja-Tallinn” näituse avamine 02.12

Oled oodatud DIVERCITIES projekti raames läbi viidud fotokonkursi „Mitmekesine Põhja-Tallinn“ näituse avamisele 02. detsembril algusega kell 19 Kamamajas Põhja-Tallinnas.

DIVERCITIES on Euroopa Komisjoni rahastatud 7. Raamprogrammi uurimisprojekt, mis hõlmab 14 Euroopa linna ning mida juhib meie hea koostööpartner prof. Ronald van Kempen Utrechti Ülikoolist. Projekt tõdeb, et Euroopa on ühelt poolt oma arengus stagneerumas ja teiselt poolt on linnad on muutunud järjest mitmekesisemaks. Mitmekesisus võib olla üheks arengupiduriks, millega kaasnevad väga paljud probleemid, sh linnade fragmenteerumine ja kasvav ruumiline segregatsioon. Projekti eesmärk on aga otsida, kuidas rakendada mitmekesisus Euroopa linnade ja riikide arenguvankri ette.

Näituse avamine on avalik üritus ja selle kava näeb välja selline:

  1. DIVERCITIES projekti lühikene tutvustus
  2. Fotonäituse avamine, võidutööde tutvustus ja auhindade üleandmine
  3. Jana Kask live
  4. Arutelu Põhja-Tallinna tulevikust.

Vestlusringis osalevad prof. Rainer Kattel (Tallinna Tehnikaülikool, innovatsiooni ja valitsemise professor) ja Piet Boerefijni (Toidupank, juhataja), arutelu juhib Kaidi Õis (Põhja-Tallinna linnaosavalitsus, arhitekt)

Fotosid saate eelvaadata siit: https://www.youtube.com/watch?v=wcUZTXkGdKA

Ürituse kohta saad lisainfot siit: https://www.facebook.com/events/302057596655011/?ref=5

Kui Sul pole kama, millises suunas Tallinn areneb, siis tule 02.12 Kamamajja!

Posted in News | Leave a comment

Ilmusid kaks uut artiklit!

“Strategies to Cope with Shrinkage in the Lower End of the Urban Hierarchy in Estonia and Central Germany”
Kadri Leetmaa, Agnes Kriszan, Mari Nuga & Joachim Burdack (2015).

European Planning Studies, 23(1), Special Issue: Responding to Tough Times: Policy and Planning Strategies in Shrinking Cities

Abstract: Population shrinkage has become an unavoidable process in many cities and calls for new planning approaches. Typically, economic restructuring causes small urban centres in peripheral locations to lose economic functions and population. In small towns however, social capital has been considered as a specific resource. In this article, we focus on small postsocialist towns in Estonia and Central Germany that have mostly experienced severe shrinkage since the end of state socialism, especially during the first transition decade. We aim to clarify to what extent local planning strategies accept the ongoing shrinkage and how various forms of local social capital have contributed to these strategies and the development of the localities in general. Interviews with different stakeholders in selected towns in Estonia and Germany revealed that shrinkage has not been systematically accepted in local planning. Instead, planning is strongly steered by the external financial resources to strengthen the remaining urbanity. In all towns, specific key development niches have been found in the 2000s to compensate for the peripherality. We also demonstrate that local public institutions need to adjust their governance culture to the existing specific local forms of social capital in order to achieve synergy between local actors.

“Preferences Toward Neighbor Ethnicity and Affluence: Evidence from an Inherited Dual Ethnic Context in Post-Soviet Tartu, Estonia”
Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru & Daniel Baldwin Hess (2014)

Annals of the Association of American Geographers.

Abstract: In the post-Soviet era, cities in Central and Eastern Europe inherited a rather undifferentiated sociospatial urban landscape that contrasts with the highly segregated cities in Western Europe and North America. In the Soviet era, ethnic segregation emerged as migrants were prioritized in public housing allocation. The dissolution of the Soviet Union, however, changed the economic and political position of those in-migrants. This study explores how inherited segregation patterns have evolved in the city of Tartu, Estonia. We use data from (1) 1998, 2008, and 2013 municipal surveys about stated preferences with regard to residential settings for the two main ethno-linguistic groups in Estonia (the Estonian majority and the mainly Russian-speaking minority population), and (2) the 2000 and 2011 national census that allows us to track changes in actual segregation patterns. We study two dimensions of preferences and segregation—ethnicity and neighbor affluence—and apply bivariate probit regression for the analysis of stated preferences. We detect a stronger preference among the majority population to live in its own language environment compared to minorities. Minority avoidance attitudes were strongest immediately after the collapse of the Soviet Union and restoration of Estonia’s statehood; by the end of the 2000s the preferences of the two groups toward neighbor ethnicity converged. Members of the majority population, however, prefer affluent environments more than minorities do. Despite converging preferences, the actual levels of segregation have increased in Tartu. This suggests that socioeconomic differences drive patterns of ethnic segregation even when preferences with regard to ethnicity have become more tolerant.

Juurdepääs:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00045608.2014.962973#.VGu7Vk0cTIU

Posted in News | Leave a comment

Ilmus uus artikkel etnilisest eristumisest vaba aja tegevustes

“Ethnic segmentation in leisure time activities in Estonia”
Kristiina Kamenik, Tiit Tammaru, Ott Toomet
Leisure Studies, published online July 22

http://www.tandfonline.com/eprint/3YTWJWK2x5cuD85gSPZb/full

This paper examines the differences between the leisure time activities of members of the minority and majority populations of Estonia. Because people only meet when they undertake similar activities, it is important for social cohesion to identify the kinds of activities that different ethnic groups engage in during their free time. The data for this study were obtained from the Estonian Time Use Surveys of 2000 and 2010. In this paper, we analyse rates of participation in various cultural events, entertainment activities, outdoor recreation and sport. Our analysis reveals important ethnic differences in almost all leisure activities that partly stem from the uneven distribution of minorities over settlement types. Less than half of the differences relate to socio-economic status and individual wealth. The rest of ethnic segmentation in leisure activities can be attributed to
preferences, differential residential patterns of ethnic groups over Estonia’s regions and the feeling of being a stranger in leisure time places where other ethnic groups are already over-represented.

Keywords: ethnicity; leisure time; segmentation; Time Use Survey; activitybased analysis; Estonia

Posted in News | Leave a comment