Koostööpartnerid

Tartu Ülikool:

Geograafia osakond – Mobiilsuslabor

Tartu Ülikooli majandusteaduskond

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond

Teised:

Cities After Transition (CAT)

Rände- ja linnauuringute töörühma liikmed on CAT ühenduse liikmed. CAT ehk linnad pärast üleminekuaega (Cities After Transition) ühendab ligikaudu 150 postsotsialistlike riikide linnauuringutega tegelevat teadlast.

Projektid ja stipendiumid leiad siit