Eesti Statistikaseltsi 25. konverents “Rahvastikuprotsessid Läänemere regioonis 21. sajandil”

Eesti Statistikaseltsi 25. konverents toimus 12-13. novmebril 2013. aastal Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaalis. Konverentsi teemaks sellel aastal oli “Rahvastikuprotsessid Läänemere regioonis 21. sajandil”. Teema jagunes erinevates allteemadeks ning toimud mitmeid huvitavaid ettekandeid. Ürituse programm ja ettekanded on saadaval siin.

Tiit Tammaru, Enel Pungase, Kristiina Kameniku ja Kadi Mägi ettekanded:

Tiit Tammaru „Emigration trends in Estonia” (“Väljarändetrendid Eestist”)

Enel Pungas „Rahvus välismaale õppimise minemise kavatsuste mõjutajana”

Kristiina Kamenik „Vaba aja veetmise rahvuserinevused”

Kadi Mägi ,,Elukohasegregatsiooni mõju rahvusrühmade rände sihtkohtadele perioodil 2000-2010 toimunud Tallinnast väljarände näitel”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>